folyóíratokban

 • ÉKP-s iskolák felkészültségének és teljesítményének vizsgálata a bench-marking funkció ellátására való alkalmasság szempontjából. In: Új Katedra, 2000. április (18-19.p)
 • A Zalabéri Általános Iskola "Comenius 2000 II. modell" sikeres pályázatkészítésének folyamata. In: Új Katedra, 2000/dec-2001/jan
 • A TDK lehetőségei az általános iskolai tehetséggondozásban. In: Új Pedagógiai Szemle, 2001. március (88-98.p)
 • Egy kistérségi iskola szervezeti felépítésének módosítása, avagy, a szervezet Comenius 2000 II. Intézményi modellnek való megfeleltetése. Új Katedra 2001/április (20-25.p)
 • Egy oktatási és nevelési főfolyamat projekt elemzése. Új Katedra, 2001. szeptember (12-17.p)
 • Minőségdíjas tehetséggondozás. In: Új Katedra 2002. november
 • Tehetségígéretek fejlesztésének tapasztalatai. In: Tegetség, 2002/2.sz. (3.p)
 • Az OTDK hozamának újabb értelmezése a PISA 2000 vizsgálat eredményeinek hatására. Zalai Tanügy, 2003. június
 • Kulcskompetenciák fejlesztése a tudományos diákköri munkában. Zalai Tanügy, 2004. május
 • Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia bemutatása. In: Hírmondó, 2005. november
 • A tudományos diákköri munka kihívásai az általános iskolai pedagógusok számára. In: Pedagógusképzés, 2007. III. szám
 • A tanulásszervezés hatékonyságának megjelenése az OTDK tanulmányi verseny Zala Megyei fordulóján. In: Zalai Tanügyi Információk, 2008.05. (8-11.p)
 • Az alapfokú tudományos diákköri munka hozama az általános iskolában. In: Zalai Tanügyi Információk, 2008.08. (28-29.p)
 • Komplex tehetséggondozó program szükségessége és kihívásai. In: Zalai Tanügyi Információk, 2008.09.(11-12.p)
 • A tehetségígéreteket segítő megyei program szükségessége. In:Zalai Tanügyi Információk, 2008.11. (8-9.p)
 • A kutató gyerekek tudományos diákkörének szerepe a komplexen funkcionáló Zala megyei tehetségpont-hálózatban. In: Zalai Tanügyi Információk, 2009.05. (9-12.p)
 • A tudományos diákkörök helye a tudományos alkotó munkára való felkészítésben. In: Új Pedagógiai Szemle, 2010./5 (49-56p)
 • Mi a KGYTK? www.tanarkepzohalozat.hu Pannon Egyetem MFTKI NI, Pápa, 2011.