tanulmányaim

 • Vegyipari szakközépiskolai érettségi a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolában 1978-ban, Budapesten
 • főiskolai diploma biológia-kémia szakon az ELTE ÁITFK –n 1986-ban, Budapesten
 • egyetemi diploma 2000 –ben a PTE Bölcsésztudományi Karon, pedagógia szakon, Pécsen
 • közoktatásvezetői diploma 2002-ben a BME kihelyezett tagozatán, Zalaegerszegen.
 • gyakorlatvezető mentortanár, szakirányú továbbképzés 2011-ben NYME, Szombathelyen
 • akkreditált pedagógusi továbbképzések
  • drámapedagógia (2006-ban 60 órás)
  • projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében (2007-ben 30 órás)
  • tehetséggondozás (2010-ben 3X10 óra Komplex programok az iskolai tehetséggondozásban, Gazdagító programok a tehetséggondozásban,  A tehetség definíciói, fajtái)