készségeim, kompetenciáim

 • társas készségek és kompetenciák:
  • jól kommunikálok
  • konszenzusra törekszem
  • konfliktust vállalok
 • szervezési készségek és kompetenciák:
  • a kompetencián alapuló vezetést tartom hosszú távon eredményesnek
  • a konszenzusra épülő jövőképet tartom elérhetőnek
  • konfliktusokat vállalok a jövőkép megvalósításáért
  • a hatékony marketinget elengedhetetlennek vallom a jövőkép beteljesítéséért
  • képesnek tartom magam arra, hogy a jövőképen formáljak a szükségletek és a lehetőségek függvényében
  • nélkülözhetetlennek tartom a pályázatok készítését a működtetési források kiegészítése érdekében
  • a pályázatok alapjának tekintem a következetes, a jövőkép irányába mutató innovációt és a referenciaintézménnyé válásra törekvést
 • számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák:
  • magabiztosan kezelem a Word, a PowerPoint és az Excel programokat, de az alkalmazás folyamatos fejlesztésére van szükségem
  • rendszeresen használom az internet adta lehetőségek közül az e-mailt, a kereső programokat, az online könyvtári katalógusokat, és rendszeresen olvasom az e-folyóiratokat, valamint a munkámhoz kapcsolódó partnerek honlapjait
 • egyéb készségek és kompetenciák: 
  • az együttműködő-korlátozó pedagógiai klímát tartom a legeredményesebbnek
  • a kreativitásomat leginkább a pedagógiai innovációra fordítom