szakértés

Egyéni vállalkozóként szakértést vállalok:

        - köznevelési intézmények arculatának tervezésében, kialakításában

        - közneveelési intézmények szervezet- és minőségfejlesztésében

        - tantervek kidolgozásában, adaptálásában, szakértésében (ember és természet műveltségterületen belüli                     tantárgyak esetén)

        - pedagógusok mentori segítésében, szakmai ellenőrzésben az ember és természet műveltségterületen belüli   

          tantárgyak (biológia, kémia, természetismeret) tanításában

        - tehetséggondozó modellek kidolgozásában, működtetésének irányításában