oktatás

Egyéni vállalkozóként oktatást vállalok:

    magántanárként

        - érettségire felkészítés kémiából (emelt és középfokú)

        - felzárkóztatás kémiából, biológiából

    általános iskolában tantárgyi tanítás

        - kémia (7-8.o.)

        - biológia (7-8.o.)

        - természetismeret (5-6.o.)

    egyetemen, főiskolán

        - pedagógia

        - minőségbiztosítás

        - tehetséggondozás

        - tantárgypedagógia, ember és természet műveltségterület