könyvekben

  • Kiss Albert: Tudományos diákkörök 10-14 éveseknek. In: II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 2002. (144.p)
  • Kiss Albert: Néhány gondolat a kémia tantárgypedagógiájához. In: Kiss Éva szerk. Pedagógián innen és túl. Pannon Egyetem BTK, Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007. 611-617.p
  • Kiss Albert: Zalabér így csinálja, Comenius 2000 multiplikációs szint. In: Tanári LÉTkérdések, RAABE Tanácsa, Tanári kézikönyv 2009. június (B 9.4.)
  • Kiss Albert: Tudományos diákkör az általános iskolákban – Zalabér szerepe az első 10 évben. Pannon Egyetem ÉKP Országos Központja és Zalabéri Általános Iskola, Zalabér, 2009.
  • Kiss Albert: Tudományos diákkör az általános iskolákban – A diákkör létrehozása és működtetése, Zalabéri Tehetségpont, Zalabér, 2010.
  • Kiss Albert: Alkottató természettudományi pedagógia az általános iskolában - módszertani lehetőségek útmutatója. Zalabéri Teheteségpont, Zalabér, 2011.
  • Kiss Albert: A természetismeret alkottató tantárgypedagógiája – Hogyan segíthetjük a szubjektív alkotást tanórán? In: Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében – Módszertani tanulmányok, Kaposvári Egyetem, 2011. (351-356.p)